Nhan Vien Casino

30 tháng 11 2018 lúc 02:18 Đã tiếp cận 6 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhan Vien Casino

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Australia, Singapore

Xung quanh:

Ngành nghề: Nhà hàng / Khách sạn

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc,Hồ sơ người tìm việc khách sạn,Hồ sơ người tìm việc nhà hàng

Lĩnh vực:

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân:

Năm sinh: 1992-12-28

Giới tính: Nam

Họ tên: Ngô Đức Thắng

Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Đậu, Hồ Chí Minh

Họ tên: Ngô Đức Thắng
Mục tiêu nghề nghiệp: - Có thể làm việc và phát triển lâu dài.
Kinh nghiệm làm việc:
Quá trình làm việc:
Trình độ học vấn:
Quá trình học tập:
Trình độ ngoại ngữ:
Kỹ năng nghề nghiệp:
Thời gian làm việc:
Phương tiện:
Sẵn sàng chuyển chỗ ở:
Thông tin khác: