Lễ Tân Khách Sạn

30 tháng 11 2018 lúc 02:17 Đã tiếp cận 6 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Lễ Tân Khách Sạn

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Xung quanh:

Ngành nghề: Nhà hàng / Khách sạn

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc,Hồ sơ người tìm việc khách sạn,Hồ sơ người tìm việc nhà hàng

Lĩnh vực:

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân:

Năm sinh: 1989-06-11

Giới tính: Nam

Họ tên: Huỳnh Thế Tài

Địa chỉ: 223 Nguyễn Văn Thoại, thành phố Châu Đốc, An Giang

Họ tên: Huỳnh Thế Tài
Mục tiêu nghề nghiệp: Luôn học hỏi và xây dựng hướng phát triển cho bản thân hài hòa với công việc đồng thời quản lý công việc có hiệu quả.
Kinh nghiệm làm việc:
Quá trình làm việc:
Trình độ học vấn:
Quá trình học tập:
Trình độ ngoại ngữ:
Kỹ năng nghề nghiệp:
Thời gian làm việc:
Phương tiện:
Sẵn sàng chuyển chỗ ở:
Thông tin khác: