Kỹ sư dầu khí

30 tháng 11 2018 lúc 00:35 Đã tiếp cận 4 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Kỹ sư dầu khí

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Xung quanh:

Ngành nghề: Dầu khí / Hóa chất

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc,Hồ sơ người tìm việc khu công nghiệp

Lĩnh vực:

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân:

Năm sinh: 1990-10-10

Giới tính: Nam

Họ tên: Nông Duy Hưng

Địa chỉ: Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Họ tên: Nông Duy Hưng
Mục tiêu nghề nghiệp: - Phát triển cao trong ngành.
Kinh nghiệm làm việc:
Quá trình làm việc:
Trình độ học vấn:
Quá trình học tập:
Trình độ ngoại ngữ:
Kỹ năng nghề nghiệp:
Thời gian làm việc:
Phương tiện:
Sẵn sàng chuyển chỗ ở:
Thông tin khác: