Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Thùy Minh

05 tháng 05 2018 lúc 12:26 Đã tiếp cận 40 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc Model

Lĩnh vực: Tuyển dụng Model

Mức lương: Thương lượng

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Họ tên:

Địa chỉ:

Có kinh nghiệm