Nhân viên PG

03 tháng 05 2018 lúc 21:08 Đã tiếp cận 75 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: việc làm PG

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc PG

Lĩnh vực: Tuyển dụng PG

Mức lương: Thương lượng

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân:

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Họ tên:

Địa chỉ: