Nhân viên PG - Thúy Dương

03 tháng 05 2018 lúc 08:09 Đã tiếp cận 75 người 10NDA 760 - (0 bình luận)

Cấp bậc:

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: việc làm pg

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc PG

Lĩnh vực: Tuyển dụng PG

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Họ tên:

Địa chỉ: