Kỹ sư Địa vật lý

30 tháng 11 2018 lúc 00:36 Đã tiếp cận 3 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Kỹ sư Địa vật lý

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Xung quanh:

Ngành nghề: Dầu khí / Hóa chất

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc,Hồ sơ người tìm việc khu công nghiệp

Lĩnh vực:

Mức lương: 1.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân:

Năm sinh: 1989-10-07

Giới tính: Nam

Họ tên: Nguyễn Bá Long

Địa chỉ: Gia Bình, Bắc Ninh

Họ tên: Nguyễn Bá Long
Mục tiêu nghề nghiệp: - Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát huy ưu điểm trong công việc của bản thân.
Kinh nghiệm làm việc:
Quá trình làm việc:
Trình độ học vấn:
Quá trình học tập:
Trình độ ngoại ngữ:
Kỹ năng nghề nghiệp:
Thời gian làm việc:
Phương tiện:
Sẵn sàng chuyển chỗ ở:
Thông tin khác: