Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ PG - Nguyễn Đức Hạnh

Đã tiếp cận 127 người 0NDA 980 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh: Hà Nội

Ngành nghề: việc làm PG

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc PG

Lĩnh vực: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ PG

Mức lương:

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1996

Giới tính: Nam

Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh

Địa chỉ:

- Có kinh nghiệm làm PQ

 
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất