Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu ảnh - Ngọc Ánh

03 tháng 06 2018 lúc 23:11 Đã tiếp cận 70 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu ảnh

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc Nhà hàng

Lĩnh vực: Tuyển dụng Model

Mức lương: Thương lượng

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1998

Giới tính: Nữ

Họ tên:

Địa chỉ:

có kinh nghiệm làm mẫu ảnh