Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Thảo Phạm

06 tháng 05 2018 lúc 23:17 Đã tiếp cận 35 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Xung quanh:

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Chuyên mục: Hồ sơ người tìm việc Model

Lĩnh vực: Tuyển dụng Model

Mức lương: Thương lượng

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: độc thân

Năm sinh: 1999

Giới tính: Nữ

Họ tên:

Địa chỉ:

có kinh nghiệm làm mẫu make up