Phó Giám Đốc Dự Án Nhân Lực & Giáo Dục Panorama

28 tháng 10 2018 lúc 01:00 Đã tiếp cận 13 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Giám Đốc và Cấp Cao Hơn

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Xung quanh:

Ngành nghề: Hành chánh/Thư ký,  Giáo dục/Đào tạo,  Cấp quản lý điều hành

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Mức lương:

Hạn nộp: 18/11/2018

Lĩnh vực: Tuyển dụng đào tạo

- Chuẩn bị và tiến hành các Chương trình đào tạo và Kiểm soát chất lượng
- Thực hiện Chương trình điều phối và hỗ trợ giáo viên
- Báo cáo, đánh giá công việc chuyên môn định kỳ
- Có khả năng giảng dạy
- Phối hợp Ban cố chuyên môn Công ty để xây dựng, duy trì và cải tiến Chương trình Đào tạo
- Theo dõi việc Đào tạo được áp dụng theo Chương trình Công ty đã xây dựng
- Lên kế hoạch và Đề cương
- Quản lý nhân sự về mặt chuyên môn- Tốt nghiệp ngành Sư phạm
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm giảng dạy và 1 năm quản lý đào tạo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức, điều hành
- Làm việc tinh thần trách nhiệm cao
- Thành tạo tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh)
- Ưu tiên: Làm trong Sở Giáo dục Khánh Hòa hoặc Phòng Giáo dục thành phố Nha Trang

 

Nộp hồ sơ trực tuyến

Bạn đã có hồ sơ tại NDA Rank, click vào đây để gửi hồ sơ