English Teaching Expert

28 tháng 10 2018 lúc 01:00 Đã tiếp cận 9 người 0NDA 423 - (0 bình luận)

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Xung quanh:

Ngành nghề: Hành chánh/Thư ký,  Giáo dục/Đào tạo,  Biên phiên dịch

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Mức lương:

Hạn nộp: 18/11/2018

Lĩnh vực: Tuyển dụng đào tạo

In your daily work, you will:
- Study POLY’s EFL (English as First Language) programs/curriculums.
- Study and research the most effective way to use POLY’s smart class program in the classroom.
- Research, plan, and develop class modules
- Plan, modify/develop lesson plans/class materials
- Plan and prepare for teacher’s trainings
- Conduct teachers and parent seminars
- Conduct demo teaching
- Be in charge of Smart Class pilot classes
- Conduct pilot class analysis
- Conduct class observations and teacher evaluation
- Expertise him/herself in using POLY’s smart class program* JOB REQUIREMENT:
Qualification:
- College/University graduated, Major in English education/Teaching English
- More than 5 years as English teacher for students from 05 to 13 yrs.
- In foreign language center (preferred).
- In public elementary schools.
- Knowledge and/or experience of teaching with smart board system in the classroom (preferred).
- Knowledge of EFL curriculums/textbooks used in VN public schools (preferred).
Others:
- Skills: Good in communication, presentation, teaching skills.
- Good computer skills: MS Word, Excel, Ppt.
- Good in working/dealing with people.

* JOB OPPORTUNITIES:
- Competitive salary
- English working environment, opportunity to communicate with other foreign staffs using English, and native English teachers
- Join a young and dynamic team in an international, professional environment with over 200 staffs in Vietnam and 1000 staffs in Korea.
- Co-working with other R & D experts in Seoul – Korea, Seattle - USA
- Performance based bonuses and incentives through annually performance review
- Company trip every year, team building events

 

Nộp hồ sơ trực tuyến

Bạn đã có hồ sơ tại NDA Rank, click vào đây để gửi hồ sơ