235NDA 522 - (0 bình luận)
  • Tên thương hiệu Tập đoàn tecomen
  • Địa chỉ Tầng 6 tòa nhà hudland, linh đàm, hoàng mai, hà nội
  • Quy mô doanh nghiệp 1.000-4.999 nhân viên
  • Điện thoại
  • Website
  • Email

Kế Toán Trưởng Sản Xuất (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

Mô tả công việc
* Lập kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và mục tiêu cho Phòng Kế toán phù hợp với chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty và toàn Tập đoàn
* Tổ chức thực hiện
- Rà soát và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính theo luật định và ký kết với giám đốc điều hành
- Xây dựng các dự báo kế toán và lợi nhuận, ký báo cáo về tuân thủ thuế và trả lời các yêu cầu về thuế
- Đảm bảo thực hiện đúng kế toán thuế theo kế hoạch thuế
- Đảm bảo rà soát các hồ sơ chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn về luật pháp và chính sách công ty
- Làm việc với các đơn vị thuế, kiểm toán có liên quan
- Chịu trách nhiệm duy trì và bảo

...
Xem thêm

Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc

Mô tả công việc

• Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

• Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị, lập kế hoạch doanh số

• Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty, lên phương án kinh doanh

• Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng cấp Công ty theo quy định

• Duy trì chăm sóc, củng cố quan hệ, khai thác các khách hàng hiện có của công ty và tìm kiếm các khách hàng mới.

• Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi đại lý, Xây dựng quan hệ với khách hàng và đối tác cung cấp sản phẩm công nghệ thiết bị

• Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho bộ phận kinh doanh

• Đảm

...
Xem thêm

Kế Toán Trưởng Sản Xuất (Làm Việc Tại Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

Mô tả công việc
* Lập kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và mục tiêu cho Phòng Kế toán phù hợp với chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty và toàn Tập đoàn
* Tổ chức thực hiện
- Rà soát và chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính theo luật định và ký kết với giám đốc điều hành
- Xây dựng các dự báo kế toán và lợi nhuận, ký báo cáo về tuân thủ thuế và trả lời các yêu cầu về thuế
- Đảm bảo thực hiện đúng kế toán thuế theo kế hoạch thuế
- Đảm bảo rà soát các hồ sơ chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn về luật pháp và chính sách công ty
- Làm việc với các đơn vị thuế, kiểm toán có liên quan
- Chịu trách nhiệm duy trì và bảo

...
Xem thêm

Trưởng Phòng Sản Xuất (Làm Việc Tại Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

Mô tả công việc
- Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động Bộ phận theo mục tiêu của nhà máy.
- Tổ chức, bố trí và sắp xếp nguồn lực (4M) đáp ứng kế hoạch sản xuất tuần, tháng, năm.
- Kiểm soát sản lượng, chất lượng, tiến độ và năng suất của bộ phận.
- Huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân sự phía dưới.
- Phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị.
- Tham gia vào việc phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm cũ.
- Báo cáo định kỳ theo quy định chung.
Yêu cầu khác
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường kinh tế, kỹ thuật
- Kinh nghiệm: Trên 5 năm quản lý xưởng sản xuất quy mô trên 100 CNV
- Kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu,

...
Xem thêm

C & B Manager- Trưởng Ban Hệ Thống Chính Sách và Quản Trị Thành Tích

Mô tả công việc
- Xây dựng chiến lược chính sách đãi ngộ tập đoàn (nhiều công ty con) phù hợp môi trường kinh doanh nhiều ngành nghề.
- Tham mưu đưa ra công cụ đo lường hiệu suất lao động.
- Đã có kinh nghiệm trong việc tham gia khảo sát tiền lương, tham gia đo lường đánh giá vị trí công việc.
- Tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình, chính sách tiền lương & chế độ phúc lợi.
- Cập nhật quy định, chính sách pháp luật về tiền lương, BHXH, thuế TNCN và phổ biến thực hiện.
- Cập nhật thông tin lương từ các báo cáo, khảo sát lương của thị trường hàng năm và đánh giá việc thực hiện chính sách lương.
- Tư vấn cho các khối về chính sách tiền lương và chế độ phúc

...
Xem thêm

Group Trade Marketing Manager

Mô tả công việc
1. Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển thị trường, khách hàng, thương hiệu và doanh thu hàng năm cho từng đơn vị kinh doanh
2. Dẫn dắt xây dựng kế hoạch phân phối năm: cụ thể hóa doanh số mục tiêu cho từng kênh, cụ thể hóa các nhân tố tăng trưởng, đáp ứng các mục tiêu về khách hàng (trong BSC), mục tiêu tài chính cty,…
3. Dẫn dắt xây dựng và thực hiện kế hoạch hình ảnh thương hiệu tại điểm bán
4. Dẫn dắt xây dựng và thực hiện kế hoạch kích hoạt thương hiệu tại điểm bán
5. Thực hiện việc triển khai kế hoạch tham gia hội chợ của OEM về gian hàng và các vật dụng marketing
6. Hỗ trợ kinh doanh OEM triển khai các hoạt động marketing

• Thực hiện các công việc marketing thường

...
Xem thêm
Được tài trợ