Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up - Đoàn Thị Lâm Anh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1998

Giới tính: Nữ

có kinh nghiệm làm model


Xem thêm

Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up - Lâm Huỳnh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ Model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm


Xem thêm

Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up - Quách Thủy Tiên

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model, Hồ sơ người mẫu, hồ sơ mẫu make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1995

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm mẫu make up


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Ngọc Anh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1998

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiêm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Thu Huyền

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Hồng Quỳnh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Kiều Trinh

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1998

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiêm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Nguyễn Quỳnh Như

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiêm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Bảo Yến

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1994

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiêm làm Model


Xem thêm

Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ Model - Diệu Phương

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngành nghề: Hồ sơ model - Hồ sơ người mẫu - Hồ sơ make up

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Hôn nhân: Độc thân

Năm sinh: 1997

Giới tính: Nữ

Có kinh nghiệm làm Model


Xem thêm