Tìm thấy tổng số 46591 kết quả.

nhân viên chính thức

Cấp bậc: Nhân viên

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Xây dựng (Cầu đường)

Mức lương: Thỏa thuận

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1993-02-28

Giới tính: Nam


Xem thêm

Trưởng phòng Seo-Marketing online

Cấp bậc: Trưởng (phó) phòng

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Quảng trị Kinh doanh

Mức lương: 7tr - 10tr

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1989-03-20

Giới tính: Nam


Xem thêm

Nữ hộ sinh có chứng chỉ hành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực hộ sinh

Cấp bậc: Nữ hộ sinh có chứng chỉ hành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực hộ sinh

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Ngành nghề: Y tế / Dược

Mức lương: 3.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1992-02-20

Giới tính: Nữ


Xem thêm

Hồ sơ xin việc nghành xây dựng

Cấp bậc: Hồ sơ xin việc nghành xây dựng

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Xây dựng

Mức lương: 3.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1992-07-20

Giới tính: Nam


Xem thêm

ho so

Cấp bậc: ho so

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Kinh doanh / Bán hàng, Lao động Phổ thông, Kho vận / Vật tư

Mức lương: 3.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1986-12-24

Giới tính: Nam


Xem thêm

ho so

Cấp bậc: ho so

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Lao động Phổ thông, Nấu Ăn / Phục vụ / Bếp, Tiếp tân / Lễ tân

Mức lương: 3.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1987-02-02

Giới tính: Nữ


Xem thêm

Tạp vụ căn hộ có kinh nghiệp trong linh vực căn hộ

Cấp bậc: Tạp vụ căn hộ có kinh nghiệp trong linh vực căn hộ

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Nhà hàng / Khách sạn, Lao động Phổ thông

Mức lương: 4.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1986-05-21

Giới tính: Nữ


Xem thêm

Hồ Bạch Dương - Financial Analyst

Cấp bậc: Hồ Bạch Dương - Financial Analyst

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, United states of america, Singapore

Ngành nghề: Ngân hàng / Tín dụng

Mức lương: Từ 1000 USD đến 3000 USD

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1982-07-11

Giới tính: Nam


Xem thêm

Hộ sinh

Cấp bậc: Hộ sinh

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Y tế / Dược

Mức lương: 5.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1986-04-25

Giới tính: Nữ


Xem thêm

Hồ sơ xin Việc

Cấp bậc: Hồ sơ xin Việc

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Hành chánh / Văn phòng

Mức lương: 3.000.000 VND

Thời gian: Toàn thời gian cố định

Năm sinh: 1991-11-05

Giới tính: Nữ


Xem thêm
Được tài trợ
Không tìm thấy kết quả nào.