Đào Thị Bích Phượng Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723a1ca123d538a73c3b3

- 1NDA - (1 bình luận) - Tiếp cận 2 người

Đào Thị Bích Phượng tìm ông xã ở TP.Hồ Chí Minh ( Trung Duyệt )

Giá trị: | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Tìm bạn đời kết hôn | Trung bình | TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nữ | 1987 | Độc thân

Là cô gái bình thường, yêu thiên nhiên, khá lãng mạn( có thể chuẩn bị những điều bất ngờ cho người yêu thương). Coi trọng tình thân và gia đình, Biết được muốn chăm sóc tốt cho người thân và gia đình thì phải có đủ “sức mạnh” trước tiên là sức khỏe


Xem thêm

Phạm Võ Thiên Phương Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723a7ca123d538a73c3c3

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 1 người

Phạm Võ Thiên Phương tìm bạn hẹn hò ở TP.Hồ Chí Minh

Giá trị: | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Tìm bạn đời kết hôn | Trung bình | TP.Hồ Chí Minh | Sống cùng bố mẹ | Nữ | 1992 | Độc thân

Cá tính,thích học hỏi,vui vẻ,hòa đồng...


Xem thêm

Trần Điền Trung Kiên Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723aaca123d538a73c3c9

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 2 người

Trần Điền Trung Kiên tìm bạn gái (Hòa duyệt)

Giá trị: | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Tìm bạn đời kết hôn | Đẹp | TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nam | 1987 | Độc thân

Hơi sống nội tâm lại thích nói đùa....


Xem thêm

Nguyễn Thị Xuân Tuyền Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723acca123d538a73c3cf

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 1 người

Nguyễn Thị Xuân Tuyền tìm bạn trai ở TP.Hồ Chí Minh ( Đạt duyệt)

Giá trị: | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Tìm người yêu | Trung bình | TP.Hồ Chí Minh | Sống cùng bố mẹ | Nữ | 1994 | Độc thân | Không có con

Hiền lành, dễ gần, biết nữ công gia chánh....


Xem thêm

Phan Khánh Hân Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723aeca123d538a73c3d4

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 7 người

Phan Khánh Hân tìm chồng

Giá trị: | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: có hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Tìm bạn đời kết hôn | Trung bình | TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nữ | 1988 | Độc thân

Là người cởi mở, vui vẻ..năng động thích nghi với mọi tình huống…


Xem thêm

Nguyễn Thanh Lịch Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723b0ca123d538a73c3d7

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 2 người

Nguyễn Thanh Lịch tìm bạn gái ở TP.Hồ Chí Minh

Giá trị: 8.000.000 | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: có hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

Đẹp | TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nam

Tôi là người có tác phong, tư cách chuẩn mực, nghiêm túc trong quan hệ và công việc, có chút hài hước khi giao tiếp. Nói chuyện nghiên túc, đàng hoàng, lịch sự, có sức thuyết phục, dễ mến. Biết gợi chuyện và làm hài long người khác.


Xem thêm

Nguyễn Văn Nghĩa Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723b5ca123d538a73c3e3

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 3 người

Nguyễn Văn Nghĩa tìm vợ

Giá trị: 4.000.000 | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

TP.Hồ Chí Minh | Nhà riêng | Nam | 1975 | Độc thân

Là người trung thực, thẳng thắn, có long vị tha, biết lắng nghe và tôn trọng đối phương. Đặc biệt có óc sáng tạo và thẩm mỹ


Xem thêm

Mã hồ sơ 74 Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723b7ca123d538a73c3ef

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 1 người

Mã hồ sơ 74 kết bạn hẹn hò online ở TP.Hồ Chí Minh ( hung duyet)

Giá trị: 8.000.000 | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nữ | 1980 | Độc thân

Sống nội tâm, tình cảm nhưng cũng rất lý trí


Xem thêm

Nguyễn Thanh Mai Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723bbca123d538a73c3fa

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 1 người

Nguyễn Thanh Mai tìm bạn trai(thuấn duyệt)

Giá trị: 4.000.000 | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

TP.Hồ Chí Minh | Sống cùng bố mẹ | Nữ | 1989 | Độc thân

Hay cười, vui vẻ, cở mở, có một chút thẩm mỹ về thời trang….


Xem thêm

Giang Thanh Hồng Đã đăng - Dịch vụ - 5f6723c1ca123d538a73c40c

- NDA 974 - (0 bình luận) - Tiếp cận 1 người

Giang Thanh Hồng tìm bạn

Giá trị: 1.500.000 | Loại tiền: | Đơn vị: | Điểm đến: | Xu hướng: Kết bạn | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: | Danh mục:

Chi tiết:

TP.Hồ Chí Minh | Thuê nhà | Nam | 1994 | Độc thân

Là người vui tính , hài hước , hoà đồng , thân thiện , ghét sự dối trá , thích khám phá …………chân thành


Xem thêm