153NDA 698 - (0 bình luận)
  • Tên thương hiệu Office for international study programs
  • Địa chỉ Oisp office, room 306, 3nd floor, a4 buidling, hcmc university of technology, 268 ly thuong kiet, ward 14, district 10, hcmc.
  • Quy mô doanh nghiệp 25-99 nhân viên
  • Điện thoại
  • Website
  • Email

[ĐHBK] Giảng Viên Tiếng Anh Toàn Thời Gian - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Giảng Dạy IELTS

*

** ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY IELTS ***

Job descriptions:

Work type: Full-time contract
Location: District 10, Hochiminh city

The Office for International Study Programs – OISP is a subdivision of the HCMC University of Technology. OISP specializes in managing, recruiting and executing high quality graduate and postgraduate qualifications with our partners and affiliates.

The Pre-University program is designed to support students’ English language development, at any level, from preparing for higher education or IELTS through to supporting and developing their future careers.

We are seeking experienced Full-time English Language Educators who are in charge of teaching in and developing the English program.

Benefits:
- Competitive remuneration package (based on qualifications and experience)
- International, professional, and friendly working environment
- Excellent support and guidance across team members and departments
- Annual pay leaves, health & social insurance, holiday bonuses as regulated by current laws
- Annual

...
Xem thêm

Giảng Viên Tiếng Nhật - Toàn Thời Gian

I/ Thông tin chung:

• Thời gian làm việc: ngày 8 giờ, 13:00 – 20:45

• Vị trí làm việc: Cơ sở Thủ Đức, Trường Đại học Bách Khoa.

• Số lượng tuyển dụng : 1 người.

• Có xe đưa đón giảng viên.

• Bộ phận: Chương trình Việt Nhật

• Cấp trên quản lý trực tiếp: Trưởng chương trình Việt Nhật

II/ Mục đích công việc
Giảng viên toàn thời gian của chương trình Việt Nhật.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy của Chương trình Việt Nhật
2. Tham gia xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Nhật
3. Trực tiếp giảng dạy (số tiết dạy trung bình mỗi tháng 48 tiết), soạn giáo án, soạn và chấm bài kiểm tra và đánh giá năng lực sinh viên.
4. Tham gia họp giáo viên định kỳ
5. Tổ

...
Xem thêm

[ĐHBK] Giảng Viên Tiếng Anh Toàn Thời Gian - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Giảng Dạy IELTS

*

** ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY IELTS ***

Job descriptions:

Work type: Full-time contract
Location: District 10, Hochiminh city

The Office for International Study Programs – OISP is a subdivision of the HCMC University of Technology. OISP specializes in managing, recruiting and executing high quality graduate and postgraduate qualifications with our partners and affiliates.

The Pre-University program is designed to support students’ English language development, at any level, from preparing for higher education or IELTS through to supporting and developing their future careers.

We are seeking experienced Full-time English Language Educators who are in charge of teaching in and developing the English program.

Benefits:
- Competitive remuneration package (based on qualifications and experience)
- International, professional, and friendly working environment
- Excellent support and guidance across team members and departments
- Annual pay leaves, health & social insurance, holiday bonuses as regulated by current laws
- Annual

...
Xem thêm

Giảng Viên Tiếng Nhật - Toàn Thời Gian

I/ Thông tin chung:

• Thời gian làm việc: ngày 8 giờ, 13:00 – 20:45

• Vị trí làm việc: Cơ sở Thủ Đức, Trường Đại học Bách Khoa.

• Số lượng tuyển dụng : 1 người.

• Có xe đưa đón giảng viên.

• Bộ phận: Chương trình Việt Nhật

• Cấp trên quản lý trực tiếp: Trưởng chương trình Việt Nhật

II/ Mục đích công việc
Giảng viên toàn thời gian của chương trình Việt Nhật.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:
1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch giảng dạy của Chương trình Việt Nhật
2. Tham gia xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Nhật
3. Trực tiếp giảng dạy (số tiết dạy trung bình mỗi tháng 48 tiết), soạn giáo án, soạn và chấm bài kiểm tra và đánh giá năng lực sinh viên.
4. Tham gia họp giáo viên định kỳ
5. Tổ

...
Xem thêm
Được tài trợ
Không tìm thấy kết quả nào.