317NDA 549 - (0 bình luận)
  • Tên thương hiệu Institute of american education
  • Địa chỉ 60 hai ba trung, ben nghe ward, distric 1, hcmc
  • Quy mô doanh nghiệp 500-999 nhân viên
  • Điện thoại
  • Website
  • Email

Oversea Business Development Manager

- Phụ trách phát triển thị trường du học một trong các nước: Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore…tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
- Tìm hiểu, thiết lập quan hệ và đàm phán với các tổ chức giáo dục, trường học trong nước và quốc tế.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển hoạt động du học của Công ty dựa trên các nghiên cứu về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra và được giao.
- Xây dựng, tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng, tư vấn, admission.
- Lập các kế hoạch và thực hiện các kế hoạch Marketing cho phòng tư vấn du học. Phát triển thương hiệu và hình ảnh của Công

...
Xem thêm

Academic Coordinator_Ismart_Hn

• Make training and quality control plans to maintain and develop the Math and Science program quality at schools and centers

• Coordinate teachers for their teaching at schools/centers.

• Design and develop academic products

• Teach at schools/centers when there’s request from the company.

• Evaluate and report to the Academic Director periodically on the quality control field.

• Make plans to develop Academic Department.

• Support other departments when they are in need.

• Bachelor Degree of Education , Math or Science Major or higher

• Good presenting and problem solving skills

• At least 02 year experience of working with students at different levels is preferred

• English skills: IELTS 6.5 or higher

• Computer literacy – MS office applications (Word, Excel, PowerPoint).


Xem thêm

Oversea Business Development Manager

- Phụ trách phát triển thị trường du học một trong các nước: Anh, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore…tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
- Tìm hiểu, thiết lập quan hệ và đàm phán với các tổ chức giáo dục, trường học trong nước và quốc tế.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển hoạt động du học của Công ty dựa trên các nghiên cứu về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra và được giao.
- Xây dựng, tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng, tư vấn, admission.
- Lập các kế hoạch và thực hiện các kế hoạch Marketing cho phòng tư vấn du học. Phát triển thương hiệu và hình ảnh của Công

...
Xem thêm

Sales Executive_Ismart_Hn

1. Phát triển kinh doanh với các trường học/ Business development with schools

- Tích cực phát triển quan hệ kinh doanh với các trường học được Giám đốc Kinh doanh phân bổ (sau khi được Trưởng phòng Kinh doanh đào tạo từng bước về cách tiếp cận với các trường học)./

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị ở trường học để mang các chương trình đến các bộ phận của trường như Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

- Tuyển sinh từ dữ liệu nhà trường cung cấp và/ hoặc theo dõi dữ liệu thu thập được sau các buổi hội nghị, hội thảo để chuyển sang ghi danh./

- Triển khai hiệu quả kế hoạch bán hàng hằng năm để đạt chỉ tiêu doanh thu đã đề ra./

2. Quản lý khách hàng

- Quản lý hiệu quả các hoạt

...
Xem thêm

Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh - Ivyprep HCM

- Tìm kiếm và tư vấn cho Khách hàng theo thị trường phụ trách bao gồm tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại và tư vấn trực tuyến.
- Theo dõi học sinh tiềm năng, danh sách khách hàng tiềm năng để tư vấn, và ký hợp đồng.
- Xây dựng dữ liệu khách hàng, duy trì quản lý chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ giữa cty và khách hàng, đối tác.
- Giải quyết các công việc liên quan đến học sinh đang phụ trách: (1) Dịch chuyển đổi bảng điểm; (2) Tư vấn học viên chọn trường, chọn ngành; (3) Tư vấn học viên làm sơ yếu lý lịch; (4) Tư vấn viết và sửa thư giới thiệu; (5) Tư vấn viết và sửa bài luận; (6) Tư vấn hoàn thiện hồ sơ tài chính; (7) Nộp đơn xin học trực tuyến;

...
Xem thêm

Senior Academic Coordinator - Ivyprep HCM

1. Recruitment
- Collaborating with HR for teacher recruitment
- Arranging and evaluating new teachers’ class demonstrations
- Giving inductions for new teachers
2. Evaluation
- Observing teachers and giving feedback, especially for new teachers
- Collecting data for teachers’ KPI evaluation including student feedback, student performance, observation score, etc.
3. Assitance
- Assisting teachers with Academic Operation issues
- Ensuring teachers’ compliance according to the Teacher Handbook
4. Leadership and supervision for Academic Staff at IvyPrep Schools (Academic Coordinators, Academic Associates, Head Teachers)
- Updating information from the Head office to the Ivy Schools
- Training Academic Staff in academics and management skills
- Supervising & Evaluating Academic Staff at Ivy Schools
- Conducting site checks/ audits every month at Ivy Schools
- Recording audit and sending out audit reports to Ivy Schools
- Keeping track of teaching and learning quality with frequent checks on class observation, student feedback,

...
Xem thêm

Center Manager - Ivyprep HCM

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động Kinh doanh điều hành và Quản lý tại Trung tâm. / Responsible for Operations and Management at the Center. 
- Hoạch tính doanh thu: Kiểm tra và báo cáo đối chiếu doanh thu học phí trong tháng cân đối chi phí trong chi nhánh (lương giáo viên, lương nhân viên, TA, chi phí điện, nước, ....)/ Revenue calculation: Check and report the revenue comparison in the branch expense balance sheet (teacher salary, employee salaries, TA, electricity, water costs, etc.). 
- Lập kế hoạch chiến lược: Lập kế hoạch chi tiết, chiến lược cụ thể cho từng tháng, từng dạng đối tượng muốn phát triển cho từng khu vực. Phân tích dựa trên thực lực, hiện trạng học viên và đối tượng khách hàng trong khu vực. Trình bày và thuyết phục BGĐ với kế hoạch của mình đề ra.

...
Xem thêm

Academic Coordinator _Ismart (HCM - Dong Thap)

1. Teacher Performance Assurance: Ensure teaching practice quality through monthly teacher observations. Provide constructive feedback to enhance teachers’ performance and submit the observation reports to Academic Manager.
2. Teacher Development: Liaise with Training Department to conduct public school induction and trainings as assigned by Academic Manager for teacher’s professional development.
3. Academic Support: Deliver a wide range of immediate effective and direct intervention and support to the teachers regarding their leave requests, substitutions, TA's arrangement, site issues and other academic concerns.
4. Off-sales Liaison: Liaise with Off-sales to address possible site issues at public school.
R&D Collaboration: Collaborate with R&D staff to enhance the Public School program. Such enhancements can be:
o Designing and Implementing a wide range of instructional activities, materials, and strategies in classrooms and workshops for use with individuals and small groups.
o Ensuring inclusive and responsive program to customers’ needs
5. Public School Teacher Coordination: Coordinate

...
Xem thêm
Được tài trợ
Không tìm thấy kết quả nào.