13 năm

Kinh nghiệm trong
lĩnh vực mai mối

94.878+

Đối tượng độc thân
Tiếp cận hơn 3 triệu lượt

7.0000+

Cộng tác viên
trên toàn quốc

Xin lưu ý:  Đây là dịch vụ mai mối kết hôn "trực tiếp" không liên quan đến online:

1. Hồ sơ của thành viên và khách hàng hoàn toàn được bảo mật và không đăng lên website hopdongtinhyeu.ndarank.com (HDTY). 

2. Bạn không cần đăng ký tài khoản online, hay gửi thư, nhận thư làm quen với người khác.

Mọi hoạt động mai mối xem mặt, sắp xếp cuộc hẹn, xác minh sẽ đều do chuyên viên tư vấn của HDTY "hỗ trợ trực tiếp thực tế" cho khách hàng.

 

I. Mô tả dịch