71NDA 739 - (0 bình luận)
  • Tên thương hiệu Công ty cổ phần đầu tư xây dựng vịnh nha trang
  • Địa chỉ Liên hệ bộ phận nhân sự
  • Quy mô doanh nghiệp
  • Điện thoại
  • Website
  • Email

Phó Giám Đốc Dự Án Nhân Lực & Giáo Dục Panorama

- Chuẩn bị và tiến hành các Chương trình đào tạo và Kiểm soát chất lượng
- Thực hiện Chương trình điều phối và hỗ trợ giáo viên
- Báo cáo, đánh giá công việc chuyên môn định kỳ
- Có khả năng giảng dạy
- Phối hợp Ban cố chuyên môn Công ty để xây dựng, duy trì và cải tiến Chương trình Đào tạo
- Theo dõi việc Đào tạo được áp dụng theo Chương trình Công ty đã xây dựng
- Lên kế hoạch và Đề cương
- Quản lý nhân sự về mặt chuyên môn- Tốt nghiệp ngành Sư phạm
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm giảng dạy và 1 năm quản lý đào tạo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức, điều hành
- Làm việc tinh thần trách nhiệm cao
- Thành tạo tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh)

...
Xem thêm

Phó Giám Đốc Dự Án Nhân Lực & Giáo Dục Panorama

- Chuẩn bị và tiến hành các Chương trình đào tạo và Kiểm soát chất lượng
- Thực hiện Chương trình điều phối và hỗ trợ giáo viên
- Báo cáo, đánh giá công việc chuyên môn định kỳ
- Có khả năng giảng dạy
- Phối hợp Ban cố chuyên môn Công ty để xây dựng, duy trì và cải tiến Chương trình Đào tạo
- Theo dõi việc Đào tạo được áp dụng theo Chương trình Công ty đã xây dựng
- Lên kế hoạch và Đề cương
- Quản lý nhân sự về mặt chuyên môn- Tốt nghiệp ngành Sư phạm
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm giảng dạy và 1 năm quản lý đào tạo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức, điều hành
- Làm việc tinh thần trách nhiệm cao
- Thành tạo tin học và ngoại ngữ (tiếng Anh)

...
Xem thêm
Được tài trợ
Không tìm thấy kết quả nào.