Trang điểm tại nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai

Đã tiếp cận 134 người 0NDA 974 - (0 bình luận)

Giá trị: 250.000 | Loại tiền: VND | Đơn vị: 01 lần | Điểm đến: | Xu hướng: Makeup | Tính chất: Dịch vụ | Hiện liên hệ: không hiện | Loại hình: Cá nhân | Danh mục: Danh mục Makeup

Chi tiết:

makeup chủ tiệc | makeup cổ trang | make up beauty | make up look | makeup tiệc | biên hòa | đồng nai

Makeup Tiệc: 250k
Makeup chủ tiệc và tone cổ trang: 300k
Make up beauty và make up look: 350k
Giá trên bao gồm 01 lần makeup va tóc tương ứng theo gói

Bạn có thể book lịch trực tiếp tại nút "Thanh toán" hoặc qua hotline 0936968000.

 
0NDA 974 - (0 bình luận)
Được gắn thẻ
Xu hướng đề xuất
Thương hiệu được đề xuất